Privacy Statement

BSC en BSC GmbH willen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met onder andere dit statement informeren wij alle personen van wie wij persoonlijke gegevens in ons bezit hebben over:

  • Waarom verwerken wij persoonsgegevens.
  • Welke gegevens verwerken wij en
  • Hoe bewaren wij deze gegevens.
  • Hoe lang bewaren wij deze gegevens.

Hoe beveiligen wij deze gegevens. Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Als operator in de binnenvaart bij het vervoer van vloeibare minerale olièˆn en chemicalièˆn opereren wij in een markt die een grote focus heeft op de veiligheid en gezondheid voor mens en milieu. Zowel onze opdrachtgevers alsook de overheid stellen strenge eisen aan onze dienstverlening. Denk hierbij aan de kantoororganisatie en de schepen met al haar medewerkers (TMSA, EBIS, ISO, Kwalificaties etc.).

Om aan die contractuele en wettelijke verplichtingen als operator te kunnen voldoen en om onze verantwoordelijkheid en verplichtingen als werkgever na te kunnen komen, verwerken wij persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij.

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers van ons bedrijf. Alle bijzonderheden hieromtrent zijn vastgelegd in een privacy regelement, welke aan voornoemde personen beschikbaar wordt gesteld.

Wij verwerken persoonsgegevens van bemanningsleden op schepen die bij ons zijn aangesloten. Deze verwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de eigenaar van de schepen en BSC en/ of BSC GmbH.

Wij verwerken gegevens van zakelijke relaties waarvan wij de zakelijk benodigde persoonlijke gegevens (zoals naam, functie, naam en adres werkgever en zakelijk en mobiel telefoonnummer) gebruiken voor het onderhouden van de reguliere zakelijke contacten. Deze gegevens zijn opgeslagen in een register voor zakelijke contacten.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

BSC en/ of BSC GmbH bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens.

BSC en/ of BSC GmbH zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.